Condair DL

Hybrydowy nawilżacz Condair DL
Dalszy rozwój Condair DUAL2


Dwie inteligentnie połączone metody adiabatyczne.

Nawilżacz hybrydowy Condair DL wykorzystuje zalety obu metod nawilżania: atomizacji (rozpylania) i ewaporacji (parowania). Powstało w ten sposób zrównoważone rozwiązanie kluczowych problemów pojawiających się wtedy, gdy technologie te są stosowane oddzielnie.Regulowane dysze dyfuzyjne

Dysza jest zamocowana na regulowanym klipsie, który można ustawić prosto lub pod kątem 15°. Stożek wody rozpraszany przez dyszę można więc skierować tak, aby woda służąca do nawilżania docierała do całej ceramicznej powierzchni złoża parownika, nawet w trudno dostępnych obszarach przy krawędzi.Wyjątkowo mała długość całkowita

Systemy niskociśnieniowe mogą zwykle mieć głębokość znacznie mniejszą niż nawilżacze wykorzystujące wysokie ciśnienie. Ponieważ w konstrukcji urządzenia wykorzystano panele ceramiczne złoża parownika rozmieszczone tak, aby pokrywały całą powierzchnię, oraz dysze dyfuzyjne generujące strumień wody w formie stożka, łączną głębokość nawilżacza Condair DL udało się zmniejszyć do 600 mm.

Dzięki kompaktowej konstrukcji komorę nawilżającą można też skrócić, co gwarantuje znaczną oszczędność materiału.


Powietrze nawilżone, ale bez kropel wody

Przenoszenie przez powietrze nawiewane do obiektów drobin zanieczyszczonej bakteriologicznie wody w postaci aerozoli może prowadzić do rozprzestrzeniania drobnoustrojów i zanieczyszczenia powietrza wdychanego przez użytkowników.

W nawilżaczu Condair DL rozwiązano ten problem, stosując ceramiczny moduł złoża, który całkowicie zbiera wodę wykorzystywaną do nawilżania, która nie zdążyła odparować w strumieniu powietrza i umożliwia jej skuteczne, niemal zupełne od parowanie.