Badaniach materiałowych

 
Nawilżanie powietrza w badaniach materiałowych

Od włókien po cegły — zanim materiał zostanie wprowadzony na rynek, musi być sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa... Nowoczesne badania materiałowe umożliwiają dokładną ocenę maksymalnej wytrzymałości danego materiału, obciążenia, przy jakim zacznie się on odkształcać, a także wielkości i czasu działania sił, za pomocą których można go uszkodzić lub zniszczyć.

Dzięki temu da się analizować nawet najmniejsze różnice, co pozwala wykluczyć problemy podczas dalszego przetwarzania materiałów.


Stabilne parametry atmosfery w pomieszczeniu — stała temperatura i wilgotność — to, obok wykorzystania sprzętu pomiarowego o odpowiedniej czułości, niezbędny warunek pozwalający uzyskać powtarzalne i prawidłowe wyniki badań.
To jedyny sposób otrzymania istotnych, poprawnych wyników pomiarów i rzetelnego, pewnego określenia informacji dotyczących bezpieczeństwa i jakości badanego materiału.