We love humidity

We love humiditiyKoncepcja

  • Rozumiemy specyficzne potrzeby naszych klientów, doradzamy i pomagamy im profesjonalnie, oferując energooszczędne rozwiązania, które stymulują produktywność, zrównoważony rozwój i ochronę zdrowia.
  • Oferujemy uznane na całym świecie produkty i usługi, znajdujące się w czołówce branży pod względem wydajności i
  • jakości. Oferujemy naszym klientom pewność, że funkcjonalność i sprawność wszystkich naszych rozwiązań zostanie zachowana przez cały okres użytkowania.
  • W partnerskiej współpracy z naszymi klientami oferujemy im usługi, które trwale maksymalizują rentowność inwestycji w nasze technologie poprawy powietrza i wody.
  • Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie nawilżania i kształtujemy ten specjalny segment niszowy poprzez innowacje.
  • Dla naszych pracowników tworzymy środowisko pracy, wyróżniające się dynamiką, wyzwaniami, motywacją i olbrzymim doświadczeniem. Ich talenty są efektywnie wykorzystywane w ramach naszej kultury przedsiębiorstwa, w której liczą się kompetencje w działaniu, odpowiedzialność i akceptacja.

Kultura przedsiębiorstwa

Kultura przedsiębiorstwa Condair opiera się na koncepcji moralności i sposobie myślenia, które kształtują sposób zachowania naszych pracowników, a w konsekwencji mają wpływ na nasze zasady etyczne i nasz wizerunek. Wcielamy nasze wartości w codzienną pracę, we wzajemne stosunki między nami, korzystamy z nich przy podejmowaniu decyzji, ocenianiu osiągnięć, podawaniu informacji i komunikowaniu się z innymi, a także w kontaktach z naszymi interesariuszami.

Dynamisch & direkt

Dynamika i dyskrecja

Jesteśmy przedsiębiorstwem pozytywnie nastawionym do zmian, dla którego liczy się przyszłość. Wykazujemy również inicjatywę, tworząc takie zmiany. Jesteśmy zdecydowani, szybko działamy i reagujemy. Jesteśmy szczerzy, a zasady współpracy są proste.

Kooperativ und offen

Kooperacja i otwartość

Razem jesteśmy silni, gdy dzielimy się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami. Potrafimy wysłuchać i respektować opinie, nawet jeśli ich nie podzielamy. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i metody.

Ergebnisorientiert

Dążenie do wyników

Mamy przed sobą cel, możemy wówczas skoncentrować się na tym, co dla nas ważne. Jesteśmy wytrwali, nie poddajemy się łatwo i uparcie dążymy do realizacji naszych celów. Zadowalają nas dopiero dobre, trwałe wyniki naszych dążeń.


Value proposition

Firma Condair kieruje swoje działania na spełnianie potrzeb wszystkich tych, którzy uczestniczą w sukcesie przedsiębiorstwa. Jesteśmy zorientowani na długofalowe działania i wiemy, że szanse na sukces w przyszłości mamy tylko wtedy, gdy zdamy się na pomoc wszystkich zaangażowanych i będziemy mogli spełnić ich potrzeby. Podstawą długofalowej współpracy ze wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w sukces przedsiębiorstwa jest nasza obietnica użyteczności. Uważamy, że dialog z przedstawicielami wszystkich grup uczestniczących w sukcesie przedsiębiorstwa jest ważnym źródłem informacji w procesie usprawniania.

Kunden

Klienci

otrzymują od nas przejrzystą ofertę dostosowaną do ich potrzeb.

Vertriebspartner

Partnerzy handlowi

wraz z naszymi produktami otrzymują od nas ważną zaletę umożliwiającą konkurencyjność.

Mitarbeiter

Pracownicy

otrzymują bezpieczeństwo, wyzwania w powierzonych im zadaniach oraz odpowiednie wynagrodzenie.

Zulieferer

Dostawcy

są dla nas długoterminowymi partnerami, którzy mogą na nas polegać.


Zrównoważony rozwój

Coraz większe znaczenie w przyszłości będą zyskiwać aspekty socjalne, etniczne i środowiskowe. Będziemy cieszyć się długotrwałymi osiągnięciami, jeśli nasze przedsiębiorstwo będzie przyczyniać się do rozwoju ekonomicznego i do zdrowego środowiska. Służenie przykładem stanowi też cel naszego przedsiębiorstwa. Zachęcamy również naszych pracowników do większej świadomości swojego własnego bilansu środowiskowego i wspieramy odpowiednie inicjatywy.

Umwelt

Środowisko

W firmie Condair jesteśmy zdania, że dla dobra środowiska i przyszłych pokoleń powinniśmy stosować efektywne, niskoemisyjne technologie. Należą do nich między innymi działające pośrednio chłodnice wyparne, urządzenia do odzyskiwania ciepła i pozycja adiabatycznych rozwiązań w dziedzinie nawilżania.

Ressourceneffizienz

Efektywne wykorzystanie zasobów

Zwiększamy efektywność wykorzystywania zasobów w firmie Condair poprzez poprawę jakości i produktywności, co umożliwia bardziej oszczędne ich wykorzystywanie i zmniejszenie ilości odpadów.

Transparenz

Przejrzystość

Uważamy, że dzięki przygotowaniu sensownej i dokładnej dokumentacji, a także informacji dotyczącej środowiska w odniesieniu do naszych produktów na różnych etapach ich cyklu życiowego, przyczynimy się również do wzrostu świadomości naszych klientów w zakresie ochrony środowiska naturalnego.