Nawilżanie powietrza w drukarni


Nawet jeśli czytanie zaczyna wychodzić z mody, papier pozostaje cennym surowcem. Papier jest potrzebny nie tylko do gazet i książek, lecz także do plakatów, opakowań, izolacji, banknotów i mebli. Papier i druki należy odpowiednio przechowywać i przetwarzać, tak aby podkład z tektury falistej nie zapadał się, materiał opakowaniowy zapewniał ochronę, a dokumenty zachowały swój kształt.

W miejscach, w których gazety mkną z prędkością 55 km/h przez maszyny do druku offsetowego, wymagana jest największa dokładność i doskonałe nawilżenie powietrza.

Papier jest higroskopijny


Substancje higroskopijne to takie, które mogą uwięzić wilgoć w swojej strukturze komórkowej. W przypadku niskiej wilgotności powietrze odbiera wilgoć z materiałów, co często uszkadza strukturę komórek i może powodować pęknięcia.

Rozładowania statyczne


Ładunki statyczne mogą wystąpić w nieuziemionych obiektach produkcyjnych lub na samych tekstyliach.

W przypadku względnej wilgotności na poziomie 50–55% ładunki elektryczne mogą być odprowadzane z powodu zwiększonej przewodności. Wówczas zwiększa się przewodność powietrza i powierzchni materiałów, dzięki czemu odprowadzane są ładunki elektryczne, co zapobiega powstawaniu różnic potencjałów.
Suche powietrze poniżej 40% wilgotności powietrza
może prowadzić do różnic potencjałów elektrycznych.
W przypadku względnej wilgotności na poziomie 50–55% ładunki
elektryczne mogą być odprowadzane z powodu zwiększonej przewodności.
Przechowywanie papieru powlekanego
Przechowywanie papieru naturalnego
Przechowywanie książek
Druk zdjęć
Sitodruk