Zdrowa wilgotność powietrza dla optymalnego klimatu pracy


Dobra wilgotność powietrza w call center zapewnia nie tylko dobre samopoczucie pracowników, lecz również ich wydajność i zdrowie.

Choroby układu oddechowego są obecnie najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. Prawie jedna czwarta wszystkich przypadków (21,8%) wynika z chorób układu oddechowego. Prowadzi to do powstania ponad 50 mln dni niezdolności do pracy, których koszty dla niemieckich przedsiębiorstw wynoszą 130 mld euro rocznie. Liczby pokazują, że właściwa wilgotność powietrza to coś więcej niż tylko poprawa samopoczucia — to podstawa zdrowego środowiska pracy w call center

(źródło: CallCenterProfi, SFO Medien GmbH)

Dlaczego wilgotność powietrza zmniejsza ryzyko infekcji w biurze


W suchym pomieszczeniu wysychają również kropelki zarazków. Szybko tracą na wadze, stają się lżejsze i długo unoszą się w pomieszczeniu. W przypadku wilgotności powietrza od 40 do 60% kropelki pozostają duże, ciężkie i powolne. Szybko spadają na ziemię, co ogranicza ich rozprzestrzenianie w powietrzu w pomieszczeniu.
Rozprzestrzenianie się zarazków w suchym powietrzu
Rozprzestrzenianie się zarazków przy optymalnej wilgotności

Badanie przeprowadzone przez Instytut Fraunhofera


Instytut Fraunhofera (Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO) przeanalizował „wilgotność powietrza na stanowisku pracy w biurze” podczas dwuletnich badań. Wyniki tych badań pokazują bardzo wyraźnie, że osoby przebywające w biurach bez kontrolowanego nawilżania powietrza skarżą się na dyskomfort wywołany zbyt suchym powietrzem, co negatywnie wpływa na ich samopoczucie, zdrowie i wydajność. Wyższą wilgotność powietrza w pomieszczeniach respondenci ocenili jako pozytywną i przyjemną.
Opis badania
Na potrzeby badania w istniejącym budynku w ciągu kilku tygodni włączano i wyłączano system nawilżania powietrza w temperaturze pokojowej wynoszącej mniej więcej 22–23°C. Przy kontrolowanym nawilżaniu wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu wynosiła około 40%, zaś w przypadku jego braku wilgotność w budynku wynosiła tylko mniej więcej 23–28%.
Wyniki
Tym samym badanie wyraźnie potwierdza negatywny wpływ zbyt małej wilgotności powietrza w pomieszczeniu na ogólne samopoczucie, możliwe podrażnienie oczu oraz na suchość błon śluzowych. W przypadku wszystkich badanych objawów respondenci znacznie rzadziej skarżyli się w biurach nawilżanych do 40% wilgotności względnej. Oprócz dobrej jakości powietrza i komfortowej temperatury wilgotność powietrza w miejscu pracy znacząco wpływa więc na poprawę samopoczucia i zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia pracowników biurowych.
Grupa testowa bez nawilżania powietrza


Czy podczas pracy często wysychają Ci drogi oddechowe?
Czy podczas pracy pieką Cię oczy?
Grupa testowa z nawilżeniem powietrza


Czy podczas pracy często wysychają Ci drogi oddechowe?
Czy podczas pracy pieką Cię oczy?