Nawilżanie powietrza w branży elektrycznej


Im bardziej suche powietrze, tym szybsze i silniejsze wyładowania elektrostatyczne. W zakładach produkcyjnych wraz z postępującą miniaturyzacją elementów elektronicznych konieczna stała się konsekwentna ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ang. ESD, Electro Static Discharge). Urządzenia elektroniczne, płytki obwodów drukowanych i dane są bardzo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne.

Już w przypadku wyładowania elektrostatycznego na poziomie 100 V może dojść do uszkodzenia komponentów elektronicznych. Jednak częstotliwość wyładowań można ograniczyć poprzez zwiększenie wilgotności powietrza.

Wilgotne powietrze osadza się na jonach, przez co stają się one cięższe i unieruchomione w polu elektrycznym. Dzięki kontrolowanemu nawilżaniu powietrza może powstać warstwa wilgoci na powierzchniach, która mimo niewielkiej gęstości sprawia, że powierzchnia jest przewodząca i zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych.
Suche powietrze poniżej 40% wilgotności względnej
może prowadzić do różnicy potencjałów elektrycznych.
W przypadku względnej wilgotności na poziomie 50–55% ładunki
elektryczne mogą być odprowadzane z powodu zwiększonej przewodności.

Rozładowania statyczne


Ładunki statyczne mogą wystąpić w nieuziemionych obiektach produkcyjnych lub na samych produktach.

W przypadku względnej wilgotności na poziomie 50–55% ładunki elektryczne mogą być odprowadzane z powodu zwiększonej przewodności. Wówczas zwiększa się przewodność powietrza i powierzchni materiałów, dzięki czemu odprowadzane są ładunki elektryczne, co zapobiega powstawaniu różnic potencjałów.
Elektryczne laboratorium badawcze
Produkcja falowników
Produkcja mikrochipów