Przemyśle elektronicznym

 
Nawilżanie powietrza w przemyśle elektronicznym

Im suchsze powietrze, tym szybciej powstają wyładowania elektrostatyczne i tym większa ich moc. Stosowanie zabezpieczeń przed wyładowaniami elektrostatycznymi stało się więc koniecznością w zakładach produkcyjnych, zwłaszcza ze względu na rosnącą miniaturyzację komponentów elektronicznych.

Urządzenia elektroniczne, płytki drukowane i dane są wyjątkowo wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Do zniszczenia komponentów elektronicznych wystarczy ładunek zaledwie 100 V. 


Wyładowania elektrostatyczne można jednak znacząco ograniczyć, zwiększając wilgotność powietrza. W wilgotnym powietrzu jony stają się cięższe i wolniej poruszają się w polu elektrycznym. Odpowiednie sterowanie wilgotnością powietrza umożliwia tworzenie na powierzchniach przedmiotów i urządzeń warstewki wilgoci. Mimo niewielkiej gęstości zwiększa ona ich przewodność i zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych.