Osuszanie powietrza w przedsiębiorstwie wodociągowym


Tworzenie się pary wodnej, szczególnie w cieplejszej porze roku, jest jednym z największych wyzwań związanych z eksploatacją i utrzymaniem instalacji wodociągowych. Przenikanie ciepłego i wilgotnego powietrza do chłodniejszych budynków zakładowych prowadzi do kondensacji na rurach i kształtkach doprowadzających wodę, a także na wszystkich innych elementach chłodnicy.

Może to prowadzić do znacznych uszkodzeń urządzeń technicznych oraz samej konstrukcji:


■ Korozja styków elektrycznych i uszkodzenie wrażliwej elektroniki

■ Tworzenie się kropel i kałuż Rozwój pleśni i drobnoustrojów

■ Zbrylanie chemicznych substancji eksploatacyjnych i dodatków

■ Zagrożenie dla bezpieczeństwa eksploatacji wynikające z mokrych powierzchni tocznych

■ Zniszczenie powłok antykorozyjnychWydajne systemy osuszania powietrza pozwalają na skuteczną i wydajną ochronę instalacji technicznych w instalacjach wodociągowych przed wszelkimi uszkodzeniami wywołanymi wilgocią. W znacznym stopniu przyczyniają się do minimalizacji przestojów związanych z konserwacją, a tym samym do stałego utrzymywania gotowości operacyjnej. Zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy to kolejny istotny aspekt.

Energooszczędne sterowanie za pomocą
czujników punktu rosy lub powierzchniowych


Ze względu na zmienną, ale zawsze występującą bezwładność nie ma możliwości bezpośredniej regulacji wilgoci. Odpowiednie elementy pomiarowe i kontrolne sterują trybem pracy sprężarki i wentylatorów osuszaczy kondensacyjnych powietrza, jak również rejestrami regeneracji i wentylatorami osuszaczy adsorpcyjnych. Dostępne są następujące możliwości sterowania systemami osuszania powietrza w zależności od wilgoci:

Higrostaty:

Dostępne w wersji elektronicznej lub mechanicznej, w wielu różnych wersjach. Możliwa jest praca w trybie WŁ./WYŁ., a także sterowanie sprężarką lub rejestratorem regeneracji bez wyłączania wentylatorów.

Czujnik punktu rosy:

Aktywacja systemu osuszania powietrza, gdy temperatura spadnie poniżej punktu rosy.

Połączony czujnik temperatury/wilgoci:

W razie konieczności dodatkowej kontroli temperatury.

Następujący przykład porównania regulacji punktu rosy z kontrolą wilgotności powietrza w pomieszczeniu w identycznych warunkach pokazuje ogromny potencjał oszczędności energii, jaki jest oferowany przez profesjonalną i dopasowaną do zastosowania instalację w połączeniu z odpowiednią strategią regulacji.