Procesie produkcji i przechowywania papieru

 
Nawilżanie powietrza w procesie produkcji i przechowywania papieru

Nawet jeśli czytanie odchodzi do lamusa, zapotrzebowanie na papier jako surowiec jest nadal duże. Wykorzystuje się go nie tylko do produkcji gazet i książek, ale też pudełek, opakowań, materiałów izolacyjnych, banknotów czy mebli.

Aby łóżka wykonane z tektury falistej się nie zapadały, aby opakowania odpowiednio chroniły zawartość, a dokumenty się nie niszczyły, papier i wyroby drukowane muszą być prawidłowo przetwarzane i przechowywane.


W przypadku gazet, które zsuwają się z bębna maszyny offsetowej z prędkością ponad 56 km/h, wymagana jest maksymalna precyzja i idealna wilgotność powietrza.