Systemy nawilżania dla central klimatyzacyjnych

Nawilżacz złożowy Condair ME

Condair ME
Nawilżacz złożowy


Urządzenie Condair ME, powierzchniowy nawilżacz złożowy (wyparny), zaprojektowano zgodnie z wymogami dotyczącymi chłodzenia adiabatycznego powietrza wywiewanego. Obejmują one minimalizację zagrożenia dla zdrowia, bardzo wysoką ekonomikę pracy i zastosowanie trwałych komponentów.

Opatentowany nawilżacz złożowy ME zapewnia optymalne parametry odparowywania. Od konwencjonalnych nawilżaczy powierzchniowych odróżnia się syntetycznym materiałem złoża, który cechuje się wyjątkową wytrzymałością, długim czasem eksploatacji i nieograniczonymi możliwościami stosowania wody w pełni zdemineralizowanej.