Nawilżanie powietrza w centrach obliczeniowych


Nawilżacze powietrza w centrach obliczeniowych są przeznaczone głównie do neutralizowania ładunków elektrostatycznych i ochrony wrażliwego sprzętu przed uszkodzeniami.

Ponadto można stosować chłodnice parowe w układzie chłodzenia powietrza odprowadzanego i znacznie obniżyć koszty eksploatacji chłodzenia serwerowni. Efekt chłodzenia, uzyskany w powietrzu odprowadzanym, jest przekazywany do powietrza doprowadzanego. Dzięki temu tradycyjne urządzenia i wężownice chłodzące mogą być znacznie mniejsze i bardziej ekonomiczne. Obniżeniu ulegają też koszty eksploatacyjne chłodzenia budynku.
Schematyczna budowa serwerowni
Facebook w Luleå (Szwecja)

Zmniejsz koszty energii


Jedną z możliwości wytworzenia regeneracyjnej mocy chłodniczej jest pośrednie chłodzenie wyparne w urządzeniach HVAC. Zmniejszenie zapotrzebowania urządzenia chłodzącego na moc i prąd niezbędny do uzyskania chłodzenia mechanicznego w procesie chłodzenia wypranego opiera się na efekcie termodynamicznym, polegającym na schładzaniu powietrza poprzez nawilżanie go podczas parowania wody. Ciepło parowania, potrzebne do przemiany fazowej wody, jest pobierane z powietrza, dzięki czemu uzyskuje się jego schłodzenie.

Energetyczny potencjał oszczędnościowy związany z tym efektywnym działaniem można określić za pomocą symulacyjnego obliczenia energii na podstawie poszczególnych parametrów instalacji oraz danych meteorologicznych w danej lokalizacji. Efekt chłodzenia, uzyskany w powietrzu odprowadzanym, jest przekazywany do powietrza doprowadzanego. Dzięki temu tradycyjne urządzenia i wężownice chłodzące mogą być znacznie mniejsze i bardziej ekonomiczne. Znacznemu obniżeniu ulegają też eksploatacyjne koszty chłodzenia budynku. Wersja na komputer lub urządzenia z systemem Android jest dostępna bezpłatnie na stronie www.mycoolblue.de, a na urządzenia z systemem iOS — w sklepie Apple App Store.
Przykładowa realizacja wkładów energetycznych układu HVAC z chłodzeniem wyparnym.
Obliczenia wykonano za pomocą oprogramowania Coolblue 2.0 firmy Condair.

Rozładowania statyczne


Podczas wykonywania prac konserwacyjnych lub na nieuziemionych komponentach w serwerowniach może dojść do rozładowania statycznego. Może to prowadzić do niekontrolowanych wyładowań i uszkodzenia wrażliwych elementów elektrycznych.

W przypadku względnej wilgotności na poziomie 50–55% ładunki elektryczne mogą być odprowadzane z powodu zwiększonej przewodności. Wówczas zwiększa się przewodność powietrza i powierzchni materiałów, dzięki czemu odprowadzane są ładunki elektryczne, co zapobiega powstawaniu różnic potencjałów.
Suche powietrze poniżej 40% wilgotności względnej
może prowadzić do różnicy potencjałów elektrycznych
W przypadku względnej wilgotności na poziomie 50–55% ładunki elektryczne mogą być odprowadzane z powodu zwiększonej przewodności.

Jakość Condair


Nasze zindywidualizowane systemy stanowią profesjonalne rozwiązania z zakresu nawilżania i osuszania powietrza do wszystkich pomieszczeń niezależnie od rozmiaru i struktury. Ponieważ podstawą jakości działania i efektywności energetycznej jest profesjonalne planowanie, chętnie doradzamy klientom już na etapie projektowania.