x

czytaj dalej
Aerozol optymalny

przy 40–60% RH


  • Krótki czas pozostawania w powietrzu w pomieszczeniu

  • Wysokie stężenie soli
    w rdzeniu aerozolu

  • Drobnoustroje są zabijane