Przemyśle motoryzacyjnym

 
Nawilżanie powietrza w przemyśle motoryzacyjnym

Aby uzyskać optymalne rezultaty, powłoki lakiernicze muszą być nanoszone na karoserię pojazdów w optymalnych warunkach otoczenia.

Najważniejsze jest, aby wilgotność i temperatura odpowiadały wymogom stosowanych materiałów, a procesy produkcyjne były ze sobą idealnie skoordynowane.
Kluczową rolę odgrywa tu właśnie poziom wilgotności. To jedyna gwarancja, że poszczególne, szybko nakładane powłoki lakiernicze będą mogły równomiernie wyschnąć, dzięki czemu nadwozie pojazdu uzyska odpowiedni połysk. Nasze niestandardowe systemy nawilżania obejmują rozwiązania, które pozwalają utrzymać wilgotność na optymalnym poziomie odpowiadającym wielkości pomieszczenia i panującym w nim warunków.