Hightech measuring rooms


Gdy sprawy się komplikują...

Precyzyjny klimat w pomieszczeniach do wykonywania pomiarów technologicznych klasy HighTechZadania i sytuacja wyjściowa

Wymaganie 1:

Zaplanowane są 3 pomieszczeniach do wykonywania precyzyjnych pomiarów technologicznych o całkowitej powierzchni wynoszącej 1960 m2 i o lepszych wymaganiach w zakresie klimatu niż podano dla klasy 1 i klasy 2 wg VDI 2627.

Wymaganie 2:

Realizacja w ciągu 5 miesięcy.

Wymaganie 3:

Integracja niskich pomieszczeń pomiarowych w starym budownictwie, przy wyjątkowo małej wysokości podwieszanych sufitów oraz istniejącej instalacji przeznaczonej dla znajdującego się powyżej czteropiętrowego budynku.

Wymaganie 4:

Brak możliwości wyłączenia istniejącego budynku z eksploatacji na czas prowadzenia prac remontowych w planowanych pomieszczeniach pomiarowych.

Istniejące instalacje wentylacyjne, przeznaczone dla znajdujących się tu wcześniej hal montażowych, były przestarzałe, znajdowały się pod zadaszeniem służącym do celów załadunkowych i można było dotrzeć do nich tylko w zgiętej pozycji.

Wydawało się, że to miejsce »kompletnie nie nadaje się« jako późniejsza lokalizacja nowoczesnej centrali technologicznej.

Nie otrzymano zezwolenia na zaplanowaną wcześniej lokalizację nowoczesnej centrali technologicznej, wyposażonej w 11 urządzeń HVAC / do pełnej klimatyzacji, kompletny system chłodzenia i ogrzewania oraz inne jednostki funkcyjne umieszczone bezpośrednio nad pomieszczeniami pomiarowymi. »Należało znaleźć jakieś niekonwencjonalne rozwiązanie.

Rozwiązanie planistyczne

Istniejąca struktura budynku wymagała nietypowego podziału pomieszczeń dla czterech różnych stref funkcyjnych, co warunkowało uzyskanie wymaganych stanów klimatycznych w pomieszczeniach. Największej dokładności w zakresie warunków klimatycznych wymagało pomieszczenie przeznaczone do wykonywania precyzyjnych pomiarów:

  • Klasa I wg VDI 2627 (wartości minimalne!)
  • Wartości wymagane 20,5°C +/­ 1 K (do wyboru)
  • Maksymalne dopuszczalne odchylenie +/­ 0,1 KK
  • Maks. dopuszczalny gradient temperatury: maks. 0,1 K na 1 m wysokości pomieszczenia
  • Wilgotność: maks. 50% wilg. wzgl. +/­ 5% (lub niższa wartość wilgotności)
  • Odchylenie temperatury w ciągu 7 dni < 0,4 K
Zaplanowano, że niezwykle skomplikowane technologie klimatyzacyjne, chłodnicze oraz pomiarowo-sterujące i regulacyjne zostaną umieszczone w znajdującej się 4 metry nad poziomem ulicy centrali technologicznej, która musi zostać zintegrowana z dachem istniejącej już strefy załadowczej dla samochodów ciężarowych bez wyłączania jej z bieżącej eksploatacji.

Ze względu na wyjątkowo małą ilość miejsca, nadrzędne i podrzędne urządzenia klimatyzacyjne musiały zostać zaprojektowane w taki sposób, aby pracowały przy możliwie najmniejszym przepływie objętościowym i jednocześnie maksymalnym bezpieczeństwie pracy.

Do zadań o najwyższym priorytecie, związanych z usuwaniem wilgoci, przewidziano i zainstalowano własny system zasilania chłodem o niskiej temperaturze (0/4°C).

Wykonanie instalacji


Elementy urządzeń do pomiarów precyzyjnych wystają do sufitów podwieszanych, w związku z tym należało uwzględnić w technice klimatyzacji załamania, zagłębienia i uskoki podwieszanego sufitu. Spowodowało to ogromne, dodatkowe utrudnienia i tak już wyjątkowo wąskiej instalacji urządzeń technologicznych — częściowo jeszcze na etapie wykonania. W związku z dodatkowymi utrudnieniami dużego znaczenia nabrało prowadzenie powietrza w pomieszczeniu. Problem został po mistrzowsku rozwiązany przez planistów we współpracy z firmą dostawczą (Schako).

Problemy z pomieszczeniem i ilością dostępnego miejsca rozwiązano poprzez zastosowanie »zawieszonej« centrali technologicznej w istniejącym zadaszeniu.

Z powodu wyjątkowo małej ilości miejsca należało zaprojektować i wykonać doskonale zaizolowaną, a jednocześnie łatwo dostępną centralę technologiczną.

Terminowe udostępnienie i wyniki pomiarów sprawdzone przez

Inwestor i zleceniodawca zażądał wysoce precyzyjnego klimatu w pomieszczeniach do pomiaru jego nowej, wyjątkowo kompleksowej serii produktów. Nowe urządzenia klimatyzacyjne spełniły, a częściowo też znacznie przekroczyły wymagania w zakresie eksploatacji. Od momentu rozpoczęcia rejestracji warunków pogodowych na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. urządzenia pracują z największą precyzją nawet podczas wyjątkowo gorącego lata. Przedstawione niżej analizy z pomiarów pokazują wartości z najbardziej gorących dni w 2015 roku:

  • Wilgotność w centrum pomiarowym: 48% wzgl.
  • wilg. +/­ 1% Temperatura w centrum pomiarowym: 20,5°C +/­ 0,1°C
  • Gradient temperatury na 1 m wysokości pomieszczenia: < 0,1 K

Precyzyjny klimat w pomieszczeniach do wykonywania pomiarów technologicznych klasy HighTech — Andreas Beger, Vertrieb Condair GmbH