ADAC Center Munich

x

Andrej Arnold, Sales
Autor: 
Andrej Arnold, Dystrybucji  
Regionalne Centrum Wschód


Dwie inteligentnie połączone metody adiabatyczne: z prawej niskociśnieniowe, molekularne dysze rozpylające, z lewej opatentowany moduł parownika, wykonany z wysokiej klasy ceramiki.

Przegląd systemu Condair DL
Centrala ADAC w Monachium: Higiena to odpowiedzialność

Hybrydowe nawilżanie powietrza — dobrze połączone ze sobą dwie adiabatyczne metody nawilżania


Oddany w 2012 r. budynek ADAC o wysokości 93 m, znajdujący się przy ulicy Hansastraße w Monachium, jest architektoniczną i techniczną perełką. Na powierzchni brutto, wynoszącej 129 500 m2 ogółem na wszystkich kondygnacjach, oferuje on około 2400 miejsc pracy z dostępem do własnego studio radiowego i telewizyjnego, centrum konferencyjnego, dwóch centrali obliczeniowych w piwnicach oraz własnej drukarni. Ze względu na wyjątkowe wymagania podjęto tutaj decyzję o zastosowaniu systemu hybrydowego nawilżania powietrza firmy Condair.

Ponad tysiąc okien tego, zaprojektowanego przez berlińskie biuro architektoniczne Sauerbruch Hutton, budynku ADAC mieni się 22 kolorami szkła pokrytego sitodrukiem i barwnymi profilami. Szybko więc nadano mu przydomek „Gwiazda Sendlingu” (Sendling — nazwa dzielnicy w Monachium). Podwójnie przeszklona elewacja zapewnia dopływ świeżego powietrza, a wewnętrzne żaluzje chronią budynek przed silnym promieniowaniem słonecznym, zapobiegając jednocześnie zatorom cieplnym. Oprócz ciepła doprowadzanego zdalnie i geotermii uzyskanej z pomp ciepła wykorzystano elementy betonowe do klimatyzacji pomieszczeń, naturalną wentylację, odzysk ciepła i rozwiązania fotowoltaiczne w połączeniu z nowoczesną automatyką budynku.

Własna drukarnia w budynku i centrum obliczeniowe o specyficznych wymaganiach Możliwie stała temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniu są niezbędne do optymalnego przebiegu produkcji w drukarni, w przeciwnym razie może dojść do poważnych zakłóceń w pracy. Należy do nich przede wszystkim zmiana rozmiaru papieru, która utrudnia lub całkowicie uniemożliwia jego wykorzystywanie. Papier, jak wiadomo, jest wykonany z włókien roślinnych i wykazuje właściwości higroskopijne, a w związku z tym oddaje wilgoć do otoczenia. Kolejnym istotnym problemem są ładunki elektrostatyczne, powstające wskutek zbyt suchego powietrza, co prowadzi do sklejania się arkuszy papieru (lub materiałów syntetycznych) i nieprawidłowego ich doprowadzania do maszyn drukarskich. Optymalna, zrównoważona wilgotność przy obróbce papieru mieści się w przedziale od 50% do 60% wilg. wzgl.
Względną wilgotność powietrza doprowadzanego w centrum obliczeniowym należy rozpatrywać w połączeniu ze stosowaną metodą chłodzenia, ogólnie jednak powinna mieścić się w przedziale od 40% do 60%. Niższa wilgotność powietrza jest również przyczyną wyładowań elektrostatycznych i uszkodzeń. Wysoka wilgotność powietrza może doprowadzić do korozji komponentów elektrycznych i elektronicznych.

Dobre samopoczucie pracowników
Nie wolno oczywiście zapomnieć o dobrym samopoczuciu pracowników zatrudnionych w wymienionych wyżej sektorach. Zakres komfortu dla organizmu ludzkiego to temperatura od 19°C do 23°C przy względnej wilgotności powietrza w pomieszczeniu wynoszącej od 40 do 60%. Prawidłowa wilgotność powietrza obniża też zawartość występujących w nim pyłów.

Zasada działania hybrydowego nawilżacza powietrza
Hybrydowy nawilżacz powietrza wykorzystuje dwie adiabatyczne metody nawilżania powietrza. Jednostka rozpylania i jednostka parowania są połączone ze sobą równolegle, skutecznie radząc sobie z problemami, które występują przy oddzielnym stosowaniu tych urządzeń. Jednostka parowania składa się z silnie porowatych, wykazujących opór elementów ceramicznych o dużej powierzchni wewnętrznej. Naprzeciwko nich znajdują się molekularne dysze rozpylające, które równomiernie wyrzucają w ich stronę rozpyloną wodę. Dysze są wykonane jako dysze pełnostożkowe i zasilane wodą uzdatnioną za pomocą małej pompy wspomagającej (zakres pracy między 4 a 8 barów). W przypadku korzystania ze stacji uzdatniania wody doprowadzanej za pomocą pompy z modulacją częstotliwości nie jest konieczne stosowanie pompy wspomagającej.

Doskonałe funkcje higieniczne i płukanie
Ze względów higienicznych woda stosowana do nawilżania po zmiękczeniu w stacji odwróconej osmozy jest ponownie demineralizowana. Ponadto konieczna jest profilaktyczna sterylizacja wody w celu zapobiegania rozwojowi drobnoustrojów. Koncepcja HygienePlus firmy Condair z opatentowaną metodą wzbogacania wody jonami srebra zapewnia stale wysoką jakość higieniczną wody. Elektroniczne sterowanie z funkcją automatycznego monitorowania wydajności gwarantuje dokładne dozowanie oraz podtrzymywanie właściwości dezynfekcyjnych. Płytki ceramiczne dają się łatwo wyjąć z urządzenia i mogą być czyszczone myjkami wysokociśnieniowymi (do 30 barów). Pozwala to na ich wielokrotne stosowanie. Dzięki połączeniu rozpylania i parowania uzyskuje się optymalne wykorzystanie wody do nawilżania, a powstająca nadwyżka wody jest bardzo mała i można ją dowolnie odprowadzać na zewnątrz, również ze względów higienicznych. W celu uniknięcia powstania wody stojącej, każdy nieaktywny obwód zraszający jest automatycznie opróżniany przez odpowiedni zawór obwodu zraszającego.
W przypadku, gdy przewodność w przewodzie zasilającym przekroczy dopuszczalną wartość lub w przypadku, gdy system nawilżania pozostawał w stanie bezczynności dłużej niż 23 godziny, zawór płukania otwiera się i przewód zasilający oraz inne przewody w jednostce centralnej są przez określony czas przepłukiwane świeżą wodą demineralizowaną. Już ten, stosowany w budynku ADAC, system Condair DUAL 2 posiada certyfikat higieniczny Fresenius SGS i został wyróżniony przez stowarzyszenie Hauptverband der Berufsgenossenschaften (BG) za optymalną higienę i bezpieczeństwo urządzeń.

Niezawodne zastosowanie w ADAC: Condair Dual 2
W budynku zwanym „Gwiazdą Sendlingu” niezawodnie działa od 2011 roku w sumie 5 hybrydowych nawilżaczy powietrza o wydajności 4000 m³/h – 24.000 m³/h, które zapewniają prawidłowe powietrze w drukarni i centrum obliczeniowym. Projekt techniki wentylacyjnej został przygotowany przez firmę NEK Beratende Ingenieure, zlecenie otrzymał też producent urządzeń wentylacyjnych Huber + Ranner GmbH z miejscowości Pocking oraz firma zajmująca się instalacją wentylacji, ówczesna spółka „YIT Germany GmbH”. Nawilżacze powietrza zostały zamontowane na budowie ADAC w szafie urządzenia klimatyzacyjnego firmy Huber + Ranner GmbH. Z powodu wysokich wymagań w zakresie higieny, odnoszących się do procesu nawilżania powietrza, montaż nawilżaczy powietrza został wykonany wyłącznie przez firmę Condair. Znamionowy pobór mocy roboczej przez każdy nawilżacz hybrydowy wynosi tylko 155 W.

Usprawniony kolejny system: Condair DL
Doświadczenie zdobyte w projekcie ADAC i innych projektach miało duży wpływ na dalszy rozwój modelu Condair Dual 2, który był najlepszym do tej pory systemem nawilżania adiabatycznego. Wynikiem jest dostępny od 2014 roku system Condair DL. Podczas całego procesu opracowywania Condair DL szczególny nacisk położony został na możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa sanitarnego. Specjalne rozwiązania konstrukcyjne pełnią rolę prewencyjną i zapobiegają niekontrolowanemu namnażaniu się drobnoustrojów wewnątrz całego nawilżacza powietrza. Opatentowane rozwiązanie HygienePlus zapewnia zdrowe powietrze i trwałą higienę. Jego doskonałe właściwości higieniczne zostały potwierdzone w praktyce, a także sprawdzone i docenione przez niezależne organizacje publiczne.
Nowe urządzenie o minimalnej długości wynoszącej 600 mm charakteryzuje się jeszcze bardziej zwartą konstrukcją, która została uzyskana przede wszystkim poprzez rozmieszczenie parowników ceramicznych na całej powierzchni oraz zastosowanie nowych, molekularnych dysz rozpylających, działających przy niskim ciśnieniu. Umożliwiło to skrócenie całej komory nawilżania, a dzięki temu uzyskanie znacznych oszczędności materiałowych.

Andrej Arnold, dypl. inż. (FH), Centrum Regionalne Wschód 

Więcej informacji o hybrydowych nawilżaczach powietrza Condair DL