punkt rosy

x

Wideo, Animacja punktu rosy i entalpii


Nawilżanie powietrza w prostych słowach:

Jaka jest różnica między punktem rosy a regulacją przez entalpię?Zasada działania regulacji przez punkt rosy
Na początku na wykresie h-x ustala się punkt poniżej punktu docelowego w pobliżu linii nasycenia. Przed nawilżaniem należy włączyć ogrzewanie. Wówczas punkt poniżej punktu docelowego zostanie osiągnięty przez maksymalne nawilżanie. Ponieważ proces odbywa się adiabatyczne, czyli ze spadkiem temperatury podczas nawilżania, to aby osiągnąć punkt docelowy należy ponownie włączyć ogrzewanie.

Proces nawilżania regulowany przez punkt rosy znajduje zastosowanie w obszarach występowania bardzo wysokiej wilgotności względnej. Im większa jest względna wilgotność powietrza, tym trudniej jest realizować nawilżanie. Dodatkowo ze względu na konieczność ogrzewania przed i po zakończeniu procesu nawilżania urządzenie HVAC musi być wyposażone w dwie nagrzewnice. To sprawia, że regulacja przez punkt rosy jest mniej efektywna energetycznie.


Zasada działania regulacji przez entalpię
Lepsze rezultaty osiąga się dzięki bardziej opłacalnej metodzie regulacji przez entalpię. W metodzie tej powietrze jest ogrzewane do temperatury docelowej i dodatkowo jeszcze dogrzewane do temperatury potrzebnej dla przeprowadzenia procesu nawilżania adiabatycznego.

Punkt docelowy osiąga się wtedy dokładnie przez nawilżanie adiabatyczne, przy czym temperatura powietrza obniża się o doliczoną wcześniej wartość. Dzięki temu że proces odbywa się w zakresie wysokich temperatur i przy niskiej wilgotności względnej, samo nawilżanie jest bardzo proste do realizacji i opłacalne ze względów energetycznych.