zasilany gazem nawilżacz parowy

x

Wideo, Animacja nawilżacz parowy opalany gazem


Nawilżanie powietrza w prostych słowach:

Jak działa nawilżacz parowy opalany gazem?Nawilżacz parowy opalany gazem jest to nawilżacz izotermiczny, który zamiast energii elektrycznej wykorzystuje palnik gazowy do ogrzewania wody stosowanej do nawilżania.

Nawilżacze opalane gazem są często tańsze w eksploatacji od nawilżaczy elektrycznych i stanowią korzystniejsze rozwiązanie zwłaszcza dla zakładów przemysłowych wykorzystujących gaz w procesach produkcyjnych. (Zależnie od obowiązującej ceny za gaz i energię elektryczną)

Zasada działania nawilżacza parowego z ogrzewaczem gazowym
Układ spalania nawilżacza z ogrzewaczem gazowym jest oparty na modułowym palniku dmuchawkowym z mieszalnikiem wstępnym i reduktorem ciśnienia gazu. Zapotrzebowanie na wilgotne powietrze uruchamia dmuchawę palnika i wytwarza podciśnienie na wlocie powietrza. Dmuchawa załącza się na krótko, aby przepłukać układ. Następnie na 15 sekund uruchamia się zapłon. W tym czasie elektroniczny automat zapłonowy przeprowadza diagnozę systemów bezpieczeństwa oraz sprawdza wyłącznik ciśnieniowy, odpowiedzialny za kontrolę podciśnienia na wlocie powietrza. Jeżeli systemy bezpieczeństwa działają prawidłowo, otwiera się reduktor ciśnienia gazu i następuje zapłon mieszanki gazowo-powietrznej.
Reduktor ciśnienia gazu utrzymuje stałe proporcje mieszaniny powietrza i gazu ziemnego albo propanu niezależnie od prędkości obrotowej dmuchawy czy zewnętrznych warunków otoczenia. Powietrze i gaz dokładnie mieszają się ze sobą w dmuchawie i mieszanina trafia poprzez otwory w palniku, gdzie odbywa się spalanie.
Gorące gazy spalinowe przepływają przez przegrodę blaszaną we wnętrzu wymiennika ciepła w kierunku wylotu spalin.
Poziom wody w zbiorniku jest na bieżąco kontrolowany za pomocą jednostki pływakowej. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia sterownik sprawdza działanie jednostki pływakowej. W czasie tego testu zbiornik jest napełniany najpierw do poziomu „A”, potem jest opróżniany do poziomu „C” i ponownie napełniany do poziomu „A”. Jeżeli przy ponownym napełnianiu zostanie osiągnięty poziom „B” i test jednostki pływakowej zakończy się pomyślnie, nawilżacz jest gotowy do pracy. Gdy nawilżacz otrzyma sygnał zapotrzebowania na parę, uruchamia się palnik i rozpoczyna się produkcja pary.

Odzysk ciepła ze spalin przez urządzenie HVAC
Odzyskiwanie ciepła ze spalin poprzez urządzenie HVAC niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim instalacja staje się znacznie prostsza z uwagi na brak komina. Ciepło spalin jest wykorzystywane przez urządzenie HVAC bez wpływu na jakość powietrza wylotowego.
Energia spalin jest dostępna bezpłatnie, a osiągnięte oszczędności można przeznaczyć na cele związane z wentylacją i ogrzewaniem.
Różne stopnie mocy umożliwiają wybór idealnego do potrzeb urządzenia w szerokim zakresie zastosowania. Wraz ze wzrostem ilości pary zwiększa się moc grzewcza uzyskiwana w urządzeniu HVAC.

Na całkowitą moc grzewczą spalin składa się ciepło jawne, uzyskiwane z wysokiej temperatury spalin, i ciepło utajone w postaci pary wodnej. Wartości w nawiasach oznaczają uzysk ciepła jawnego bez uwzględnienia ciepła kondensacji.

Wydajność pary Ciepło spalin Odzysk ciepła 65% Odzysk ciepła 70% Odzysk ciepła 75 %
40 kg/h 4,5 kW 2,9 kW (1,5) 3,2 kW (1,6) 3,4 kW (1,7)
80 kg/h 9,0 kW 5,8 kW (3,1) 6,4 kW (3,3) 6,8 kW (3,5)
120 kg/h 13,5 kW 8,7 kW (4,6) 9,6 kW (4,9) 10,2 kW (5,2)
160 kg/h 18,0 kW 11,6 kW (6,1) 12,8 kW (6,6) 13,6 kW (7,0)
200 kg/h 22,5 kW 14,5 kW (7,6) 16,0 kW (8,2) 17,0 kW (8,7)
240 kg/h 27,0 kW 17,4 kW (9,2) 19,2 kW (9,9) 20,4 kW (10,5)Wykres odzysku