Wskaźnik jednorodności

x

Nawilżanie wykonana prosta - Youtube Kanał Condair
Nawilżanie powietrza w prostych słowach:

W jaki sposób można ustalić wskaźnik jednorodności?1. Definicja
Dzięki ustaleniu wskaźnika jednorodności można w łatwy i obrazowy sposób porównać różne systemy dystrybucji pary i dokonać konkretnej oceny jakości homogenicznej dystrybucji pary.

Homogeniczne rozprowadzenie wilgoci ma decydujące znaczenie dla uniknięcia powstawania warstw wilgoci w kolejnych podzespołach i umożliwienia krótkich dróg nawilżania.

Ocena jednorodności w przypadku doprowadzania pary nie przysparza trudności, jeśli dostrzeżemy podstawowe zależności. Doprowadzanie pary jest o tyle sprawniejsze, o ile bardziej precyzyjnie dozowana jest para, oraz o ile większą powierzchnią jest ona rozprowadzana na dostępny przekrój kanału powietrznego. Decydujące znaczenie ma przy tym ilość oraz układ rozdzielaczy pary, jak również sposób, ilość oraz rozkład powierzchniowy dyszy parowych.

Zgodnie z przepisami VDI 6022 arkusz 1, parowe nawilżacze powietrza należy eksploatować w taki sposób, żeby unikać powstawania skroplin w kanałach powietrznych. Dlatego też m.in. droga nawilżania musi mieć odpowiednio dobrane wymiary, a także musi być zapewniony jednorodny rozkład wilgoci na przekroju kanału powietrznego.

Wskaźnik jednorodności nadaje się doskonale do szybkiej i obrazowej oceny homogenicznej dystrybucji pary w przypadku urządzeń do rozprowadzania pary. 


Przekrój kanału powietrznego: Apow. [m2]
Rozdzielacz pary: nR.pary [szt.]
Wylot pary: nWyl.pary [jedno/ lub dwustronny]
Liczba dyszy: nDYSZ [szt.]
Wydajność nawilżania: mPARA [kg/h]
Wskaźnik jednorodności: HINX
[parametr bez wymiarów]
Obliczenie wskaźnika jednorodności


2. Przykład


System 1: Esco DR73-A5.10-8 (z 20 dyszami na każdą lancę parową oraz 2-stronnym wylotem pary)
Wydajność pary: 100 kg/h
Przekrój kanału powietrznego: 4 m²
Liczba dyszy: 100 szt.
Formel, Hinx
System 2: Alternatywnie (2 lance parowe oraz 90 dyszy z 1-stronnym wylotem pary)
Formel, Homogenitätsindex

Więcej filmów wideo na kanale YouTube Condair