hybrydowy nawilżacz

x

Wideo, Animacja Hybrid nawilżacza


Nawilżanie powietrza w prostych słowach:

Jak działa hybrydowy nawilżacz powietrza?Nawilżacz hybrydowy wykorzystuje dwie metody adiabatyczne nawilżania powietrza. Jednostka rozpylania i jednostka parowania są połączone ze sobą równolegle, skutecznie radząc sobie z problemami, które występują przy oddzielnym stosowaniu tych urządzeń. Nawilżacze hybrydowe odznaczają się dzięki temu najwyższym poziomem jakości higienicznej a przy tym są niezwykle oszczędne.

Zerstäuben und Verdunsten


Zasada działania hybrydowego nawilżacza parowego
Jednostka parowania w nawilżaczu hybrydowym jest wykonana z wytrzymałych elementów ceramicznych o wysokiej porowatości i dużej powierzchni wewnętrznej. Naprzeciwko nich znajdują się molekularne dysze rozpylające, które równomiernie wyrzucają w ich stronę rozpyloną wodę. Dysze są wykonane jako dysze pełnostożkowe i zasilane wodą uzdatnioną za pomocą małej pompy wspomagającej (zakres pracy między 4 a 8 barów). (Przy wykorzystaniu stacji uzdatniania wody zasilanej pompą z modulacją częstotliwości użycie pompy wspomagającej w tym miejscu jest zbędne).
Ze względów higienicznych woda stosowana do nawilżania po zmiękczeniu w stacji odwróconej osmozy jest ponownie demineralizowana. Ponadto konieczna jest profilaktyczna sterylizacja wody w celu zapobiegnięcia rozwojowi drobnoustrojów. Koncepcja HygienePlus z opatentowaną metodą wzbogacania wody jonami srebra zapewnia stale wysoką jakość higieniczną wody.

Płytki ceramiczne dają się łatwo wyjąć z urządzenia i mogą być czyszczone myjkami ciśnieniowymi (do 30 barów). Dzięki czemu można ich używać wielokrotnie.

Dzięki połączeniu rozpylania i odparowania uzyskuje się optymalne wykorzystanie wody do nawilżania, a powstająca nadwyżka wody jest bardzo mała. Można ją zatem, a także ze względów higienicznych, odprowadzić poza układ, aby nie trafiła ponownie do obiegu wody do nawilżania.

Funkcja higieny / płukanie
W celu uniknięcia powstania wody stojącej, każdy obwód zraszający, który nie jest aktywny, jest automatycznie opróżniany poprzez odpowiedni zawór obwodu zraszającego (zawory obwodów zraszających połączone są z odpływem w stanie bezprądowym). W przypadku gdy przewodność w przewodzie zasilającym przekroczy dopuszczalną wartość lub w przypadku gdy system nawilżania pozostawał w stanie bezczynności dłużej niż 23 godziny, zawór spustowy otwiera się i przewód zasilający oraz inne przewody w jednostce centralnej są przepłukiwane świeżą demineralizowaną wodą przez pewien czas. Dodatkowo podczas przepłukiwania pozostała woda w przewodach zraszających jest wypompowywana poprzez pompkę wodną.


Wykres kiełków mnożeniaSkuteczna neutralizacja mikroorganizmów
Wykres drobnoustrojów obrazuje szybkość, z jaką namnażają się mikroorganizmy, gdy nie są podejmowane żadne przeciwdziałania. W zakresie neutralizacji mikroorganizmów oraz zapobiegania ich namnażaniu rozwiązanie HygienePlus® bazuje na naturalnych właściwościach jonów srebra. Elektroniczne sterowanie z funkcją automatycznego monitorowania wydajności gwarantuje dokładne dozowanie oraz podtrzymywanie właściwości dezynfekcyjnych. Jony srebra odpowiadają zatem za warunki higieniczne we wszystkich elementach wykorzystywanych do transportu wody w systemie nawilżania.