Osuszanie powietrza w procesach produkcyjnych

W produkcji przemysłowej konsekwentne osuszanie powietrza stało się nieodzownym elementem całego środowiska procesowego. W szczególności standardy higieniczne mogą być spełnione tylko wtedy, gdy np. unika się wilgotnych miejsc w procesie technologicznym. Systemy osuszania, które funkcjonują w oparciu o nowoczesne technologie kondensacyjne lub adsorpcyjne, mogą rozwiązać lub nawet zapobiec wielu różnym problemom w tym zakresie.

Skuteczne systemy osuszania zapobiegają uszkodzeniom lub utracie jakości, które wilgoć może spowodować w środowisku produkcyjnym i magazynowym. Może to wpływać na jakość produktów, jak również mieć bezpośredni wpływ na poszczególne pośrednie etapy produkcji.

Konieczność osuszania powietrza

Osuszacze powietrza mogą być wykorzystywane do ochrony instalacji technicznych, urządzeń i obiektów przed uszkodzeniem przez wilgoć. Dzięki temu sprzęt jest zawsze gotowy do pracy i można uniknąć kosztownych napraw. W ten sposób znacznie zmniejsza się ryzyko przerw w produkcji,
jakie mogą być skutki nadmiernej wilgotności:

Kondensacja
Tworzenie się lodu
Korozja
Tworzenie się pleśni
Poukładalność
Jakość produkcji

Technologie osuszania