Rheinhallen, Kolonia


Rheinhallen, Kolonia


Już w 1922 roku ówczesny koloński burmistrz Konrad Adenauer położył podwaliny Rheinhallen, zakładając Kolońskie Stowarzyszenie Targowe. Zabytkowa grupa budynków położona nad brzegiem Renu w dzielnicy Köln-Deutz służyła od 1924 do 2005 roku jako teren targowy. Mimo wielu przebudów i modernizacji, w szczególności po drugiej wojnie światowej, można jeszcze rozpoznać jednolitą zabudowę z cegły palonej z 1928 roku, która przez dziesięciolecia kształtowała krajobraz po prawej stronie Renu.

W 2005 roku kompleks Rheinhallen został przejęty przez miasto Kolonia. Dla nowego głównego nabywcy, grupy medialnej RTL z nadawcami telewizyjnymi RTL, VOX, Super RTL oraz stacją informacyjną n-tv, wnętrze dawnych hal zostało całkowicie zmienione. W tym celu dwa 4-piętrowe budynki wstawiono w istniejące fasady. Higieniczne nawilżanie powietrza na najwyższym poziomie zapewniają systemy dystrybucji pary pod ciśnieniem ESCO firmy Condair.


x

System dystrybucji pary pod ciśnieniem

Condair ESCOSystemy nawilżania powietrza Condair ESCO korzystające z dostępnej pary wyznaczają standardy. Podstawę systemu stanowi posiadające certyfikat TÜV przyłącze pary. Zintegrowano w nim elementy funkcjonalne, a jego konstrukcja gwarantuje niezawodne i bezproblemowe przyłączenie pary.

Nie ma konieczności stosowania kosztownych uszczelnień i instalacji rurowych – koszty są przewidywalne, a instalacja szybka i ekonomiczna. Ten modularny system dystrybucji pary wyposażony w opatentowane dysze parowe nie wymaga płaszcza grzejnego. Pozwala to ograniczyć zbędne zużycie energii także podczas nieużywania urządzenia. Wszystkie konieczne uszczelnienia stanowią już integralną część dostarczanego systemu. Cały montaż urządzenia zostaje w ten sposób znacząco uproszczony przy wyeliminowaniu niebezpieczeństwa nieszczelności połączeń rurowych.Więcej informacji o Condair ESCO

Opatentowany suwakowy zawór obrotowy


Zawór działa na podstawie napędu obrotowego, który zapewnia najwyższą precyzję i niezawodność pracy. Niewielkie wymagania dotyczące mocy suwakowego zaworu obrotowego oraz zastosowanie bezpośredniego przeniesienia mocy pozwalają na kompaktową i zwartą konstrukcję. Możliwe jest podłączanie standardowych elektrycznych i pneumatycznych regulatorów wilgotności.

Zawory ceramiczne zapewniają całkowitą szczelność i powodują, że samo wyłączenie systemu całkowicie uniemożliwia przedostawanie się pary do systemu wentylacji bez jakichkolwiek dodatkowych urządzeń odcinających. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie niepożądanemu gromadzeniu się kondensatu, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań.

Niezawierająca kondensatu para dzięki
opatentowanym dyszom głównego strumienia


Opatentowane dysze parowe pobierają parę tylko z centralnej części strumienia przepływającego przez lance rozprowadzające, gdzie jest ona gorąca i pozbawiona kondensatu. W ten sposób możliwe jest utrzymanie suchych kanałów powietrznych położonych za systemem dystrybucji. Są one wykonane z solidnej stali nierdzewnej, działają niezawodnie, są trwałe, odporne na starzenie i nie przeciekają.

Równomierna dystrybucja pary
oraz najkrótsze drogi nawilżania


Opatentowane dysze parowe pobierają parę tylko z centralnej części strumienia przepływającego przez lance rozprowadzające, gdzie jest ona gorąca i pozbawiona kondensatu. Krótkie drogi nawilżania mają kluczowe znaczenie dla niezawodności i higienicznych aspektów nawilżania powietrza. W instalacjach HVAC para nie może przedostawać się do kanałów powietrznych. Może ona bowiem powodować zawilgocenie powierzchni, gromadzenie się wody oraz zagrożenia higieniczne.


Condair ESCO DL40
Dzięki możliwości zastosowania jednego, dwóch lub trzech poziomych rozdzielaczy pary system DL40 można z łatwością dopasować do kanałów powietrznych. W ten sposób zapewnia dużą swobodę w kwestii wydajności pary oraz konstrukcji komory nawilżania.
Condair ESCO DR73
System DR 73 stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie bez względu na to, czy chcemy zapewnić najwyższą wydajność nawilżania parą, czy też najkrótszą drogę nawilżania. Ten system dystrybucji pary jest projektowany indywidualnie, zależnie od istniejących warunków, oraz dopasowywany konstrukcyjnie do infrastruktury. Obustronny wylot pary z lanc parowych pozwala na dystrybucję homogenicznej pary na całej powierzchni przekroju kanału powietrznego.
PDF/Broszura: System dystrybucji pary pod ciśnieniem Condair ESCO