Condair GS

Nawilżanie, które również się nagrzewa!
Odzysk ciepła ze spalin przez układ HVAC

Technologia wyposażenia testowana przez DVGW

Projekt konstrukcji odprowadzającej spaliny został zgłoszony do opatentowania i uzyskał certyfikat badań technicznych CE-0085CO0031 przeprowadzonych przez Niemieckie Stowarzyszenie Branży Gazowniczej i Wodociągowej (DVGW).


Wydajność się opłaca!

Na poniższym schemacie przedstawiono potencjalne oszczędności przy uwzględnieniu ciepła kondensacji przy różnych współczynnikach odzysku ciepła.