Rechenzentren Facebook


Centrum danych Facebook w Luleå, Szwecja:

Chłodnicze urządzenie wyparne do efektywnego chłodzenia centrów danychUrządzenia RLT wykorzystujące metodę pośredniego chłodzenia wyparnego bardzo dobrze sprawdzają się w utrzymaniu stałej temperatury centrów danych, gdyż są niezwykle niezawodne i, w porównaniu do konwencjonalnych chłodziarek mechanicznych, odznaczają się znacznie niższymi kosztami eksploatacji.


Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że energia elektryczna zużywana przez centra danych stanowi istotny składnik ogółu kosztów ich utrzymania. Zaskakująca natomiast może okazać się odpowiedź na pytanie, gdzie występuje największe zużycie energii? Przecież tylko nieliczne procesy informatyczne wykorzystują wysoki pobór energii przez procesory i dyski twarde. Natomiast dużą część energii pochłaniają procesy związane z klimatyzacją pomieszczeń w często odległych serwerowniach. Zużycie energii na chłodzenie i transport powietrza do centrów danych stanowi w rzeczywistości połowę całkowitego zużycia energii i tym samym dwukrotnie przewyższa zużycie energii na zasilanie podstawowych funkcji informatycznych.


Wnioski są oczywiste. Przy doborze instalacji chłodniczej decydujące znaczenie ma zużycie energii w relacji do ceny dla założonej wydajności chłodzenia i stopnia nawilżania powietrza. Wysokie potrzeby w zakresie chłodzenia w centrach danych przy zapewnieniu ich maksymalnej wydajności można osiągnąć przy zastosowaniu urządzeń RLT z pośrednim chłodzeniem wyparnym. Innowacyjny, wydajny klimatyzator Condair ME gwarantuje wysoką jakość powietrza i niezawodne chłodzenie przy stosunkowo niskim zużyciu energii. Chroni on serwer przed przegrzaniem, wyładowaniami elektrostatycznymi i zbyt suchym powietrzem, wydłuża jednocześnie żywotność urządzenia i zmniejsza koszty jego eksploatacji.


Kombinacja wysokiej wydajności chłodzenia i niskiego poboru energii możliwa jest tu dzięki efektowi termodynamicznemu zachodzącemu podczas procesu chłodzenia wyparnego. Odbywa się to poprzez zwiększenie wilgotności powietrza dzięki dodaniu wody. Energia parowania, która jest potrzebna do zmiany stanu skupienia wody z ciekłego na gazowy i tym samym do wywołania wymaganego chłodzenia, jest odbierana powietrzu. Powstający w ten sposób efekt chłodzenia może być wykorzystany bezpośrednio w powietrzu doprowadzanym, przy czym często potrzebne zwiększenie względnej wilgotności powietrza osiąga się tu w procesie uzdatniania powietrza. Inną możliwość oferuje wykorzystanie chłodu z powietrza zużytego i przetransportowanie go przez wymiennik ciepła do powietrza doprowadzanego. Konwencjonalne urządzenia chłodzące i zestawy chłodzące mogą być dzięki temu mniejsze i tańsze, aniżeli ma to miejsce w przypadku innych metod.


Przykładem efektywnego wykorzystania wyparnych urządzeń chłodzących marki Condair jest centrum danych Facebook utworzone w 2013 r. w Luleå, w północnej Szwecji — pierwsze europejskie centrum danych operatora sieci społecznościowej. Trzy hale z serwerami, które zostały urządzone na powierzchni 28 000 metrów kwadratowych, spełniają do dzisiaj najwyższe w świecie standardy w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej i trwałości. Urządzenia do chłodzenia wyparnego Condair ME z ponadprzeciętną efektywnością energetyczną stanowią istotny składnik tego przyjaznego środowisku profilu. Do tego zalicza się nie tylko wysoka efektywność parowania, która dzięki możliwości użytkowania z wodą demineralizowaną nie zmniejsza się podczas użytkowania urządzenia, lecz także wysokiej jakości elementy mające wpływ na trwałość i niezawodność urządzenia.


Wydajne chłodzenie centrów danych za pomocą chłodnic wyparnych - Frank Benndorf, Sprzedaż Condair GmbH