Ochrona danych osobowych


Przykładamy najwyższą wartość do ochrony danych osobowych naszych klientów i ich sfery prywatnej. W związku z tym poniżej podajemy informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych na naszej stronie internetowej.

Dane anonimowe
Można odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. W takim przypadku nie zapisujemy żadnych danych osobowych. W celu ulepszenia naszej oferty zapisujemy tylko dane statystyczne, które nie są związane z osobą.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego
W przypadku korzystania z formularza kontaktowego zapisujemy dane osobowe (poszczególne wpisy dotyczące stosunków osobowych lub rzeczowych określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej) tylko w udostępnionym przez nią zakresie. Udostępniony adres e-mail wykorzystujemy jedynie do przetworzenia zapytania. Zapisane dane są następnie natychmiast usuwane, jeśli nie zostanie wyrażona zgoda na ich dalsze przetwarzanie.

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
Zapisujemy dane osobowe (poszczególne wpisy dotyczące stosunków osobowych lub rzeczowych określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej) tylko w udostępnionym przez nią zakresie. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane w celu wypełnienia oraz zrealizowania złożonego zamówienia oraz do odpowiedzi na przysłane pytania. Po całkowitym wykonaniu umowy wszystkie dane osobowe są zapisywane w pamięci przy uwzględnieniu terminów przechowywania wymaganych przez prawo podatkowe i handlowe, a po upływie ustawowych terminów usuwane z pamięci, o ile ich właściciel nie wyraził zgody na ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie.

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
Nie przekazujemy Państwa danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody. Wyjątek stanowią jedynie nasi partnerzy usługowi, którzy są niezbędni do realizacji naszej umowy. W takich przypadkach restrykcyjnie przestrzegamy obowiązującego prawa. Zakres przekazywanych danych ogranicza się do minimum.

Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem z Facebooka (przycisk „Lubię to”)
Na naszych facebookowych stronach zainstalowane są pluginy sieci społecznościowej Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Można je rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Spis pluginów Facebooka znajduje się pod adresem: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Podczas odwiedzania naszej strony tworzone jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a naszą stroną na Facebooku. W ten sposób Facebook uzyskuje informacje, z jakiego adresu IP była odwiedzana nasza strona. Po kliknięciu w przycisk „Lubię to” po zalogowaniu się na swoje konto na Facebooku, można umieścić na swoim profilu łącze do treści zawartych na naszych stronach. Dzięki temu Facebook przypisze wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Informujemy, że jako oferent ww. stron nie znamy przekazywanych danych oraz sposobu ich wykorzystywania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji dot. ochrony danych osobowych na Facebooku pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php Aby Facebook nie przypisał wizyty na naszych stronach do Państwa konta na tym portalu, należy wylogować się ze swojego konta na Facebooku.

Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem z Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy treści internetowych oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików „cookies” (ciasteczek), czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z danej strony internetowej. Informacje uzyskanie za pomocą plików cookies, dotyczące korzystania z danej strony internetowej, są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji adresu IP na tej stronie, adres IP użytkownika pochodzący z krajów Unii Europejskiej lub innych krajów związanych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony przed zapisaniem na serwerze Google.

Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej Google wykorzystuje zgromadzone tu informacje do analizowania wizyt na tej stronie w celu sporządzenia raportu dla posiadacza danej strony internetowej, dotyczącego aktywności internetowej oraz wykonania innych usług związanych z wykorzystaniem sieci i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi pozyskanymi przez Google.

Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez wykonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Informujemy jednak, że w takim przypadku mogą nie działać niektóre funkcje wykorzystywane na tej stronie. Można też zapobiec zapisywaniu danych utworzonych przez cookies i dotyczących korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu ich przez Google, ściągając i instalując plugin do przeglądarki, dostępny pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Pliki cookies
W kilku miejscach na naszych stronach internetowych wykorzystywane są cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerze użytkownika. Powodują one, że nasza oferta jest bardziej efektywna i bezpieczna, a dostęp do niej łatwiejszy. Ponadto pliki cookies umożliwiają rozpoznawanie danej przeglądarki przez nasze systemy i oferowanie odpowiednich usług. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Stosowanie funkcji remarketingu lub „innych grup docelowych” Google Inc.
Oferent wykorzystuje na swoich stronach internetowych funkcję remarketingu lub „innych grup docelowych” Google Inc. („Google”). Za pomocą tej funkcji oferent może skierować konkretną reklamę do osoby odwiedzającej jego stronę, poprzez dołączenie spersonalizowanego ogłoszenia reklamowego, związanego z jej zainteresowaniami w sytuacji, gdy odwiedza ona inne strony internetowej w sieci Google Display. W celu przeprowadzenia analizy korzystania z danej strony internetowej, która będzie stanowić podstawę do utworzenia reklam opartych na zainteresowaniach danej osoby, Google tworzy tzw. cookies. W związku z tym z tym zapisuje w przeglądarce użytkownika odwiedzającego daną stronę internetową mały plik w postaci ciągu cyfr. Za ich pomocą rejestrowane są wyświetlenia danej strony oraz anonimowe dane dotyczące korzystania z niej. Nie są zapisywane żadne dane osoby przeglądającej daną stronę. W przypadku odwiedzania innej strony internetowej w sieci Google Display wyświetlone zostaną natomiast oferty reklamowe, które z dużym prawdopodobieństwem będą dotyczyć przeglądanych wcześniej produktów lub informacji z danej dziedziny. Można na stałe zapobiec korzystaniu z plików cookies przez Google, ściągając i instalując plugin dostępny pod poniższym adresem: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Alternatywnie można dezaktywować korzystanie z plików cookies przez innych oferentów — należy wyświetlić w tym celu witrynę organizacji Network Advertising Initiative, dostępną pod adresem http://www.networkadvertising.org/choices/, i postępować zgodnie z podanymi tam dokładnymi wskazówkami dotyczącymi dezaktywacji. Więcej informacji dotyczących remarketingu Google oraz ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/privacy/ads/

Korzystanie z Google AdWords Conversion-Tracking
Korzystamy z programu reklamowego online „Google AdWords”, a w ramach tego programu z narzędzia do śledzenia konwersacji Conversion-Tracking. Google Conversion Tracking jest usługą przeznaczoną do analizy udostępnianą przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Po kliknięciu ogłoszenia dołączonego przez Google, na komputerze użytkownika zostaje zapisany plik cookies do śledzenia konwersacji. Tego typu cookies działają przez ograniczony czas, nie zawierają żadnych danych osobowych i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobowej. Gdy użytkownik wyświetla określone strony internetowe na naszej witrynie, a czas działania cookies jeszcze się nie skończył, Google i my możemy stwierdzić, że użytkownik kliknął dane ogłoszenie i został przeniesiony na daną stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookies. Dzięki temu nie ma możliwości śledzenia plików cookies klientów AdWords poprzez daną stronę internetową. Informacje uzyskanie za pomocą konwersacji cookies służą do tworzenia statystyk dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na korzystanie z narzędzia Conversion-Tracking. W ten sposób klienci otrzymują dane o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich ogłoszenie i zostali przeniesieni na stronę oznaczoną znacznikiem Conversion-Tracking. Nie otrzymują jednak żadnej informacji umożliwiającej zidentyfikowanie osoby użytkownika.

Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu konwersacji, może je zablokować poprzez wykonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce, uniemożliwiających zainstalowanie plików cookies (możliwość dezaktywacji). Nie będzie wówczas uwzględniany w statystykach narzędzia Conversion-Tracking. Więcej informacji oraz ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem: http://www.google.de/policies/privacy/

Korzystanie z Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy treści internetowych oferowaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. plików „cookies” (ciasteczek), czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z danej strony internetowej. Informacje uzyskanie za pomocą plików cookies, dotyczące korzystania z danej strony internetowej, są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku aktywowania funkcji anonimizacji IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie skrócony do obrębu państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw związanych porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej Google wykorzystuje zgromadzone tu informacje do analizowania wizyt na tej stronie w celu sporządzenia raportu dla posiadacza danej strony internetowej, dotyczącego aktywności internetowej oraz wykonania innych usług związanych z wykorzystaniem sieci i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi pozyskanymi przez Google. Istnieje możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez wykonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Informujemy jednak, że w takim przypadku mogą nie działać niektóre funkcje wykorzystywane na tej stronie. Można też zapobiec zapisywaniu danych utworzonych przez cookies i dotyczących korzystania z tej strony internetowej (włącznie z adresem IP) oraz przetwarzaniu ich przez Google, ściągając i instalując plugin do przeglądarki, dostępny pod poniższym adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem z Google AdSense
Ta strona internetowa korzysta z Google AdSense, usługi włączania reklam Google Inc. („Google”). Google AdSense korzysta z tzw. plików „cookies” (ciasteczek), czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z danej strony internetowej. Google AdSense korzysta z narzędzia Web Beacons (niewidoczna grafika). Za pomocą Web Beacons można analizować informacje o ruchach osób odwiedzających dane strony internetowe.

Informacje uzyskane przez cookies i Web Beacons, dotyczące korzystania z danej strony internetowej (włącznie z adresem IP) i formatami sieciowymi przesyłane są do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Tego typu informacje mogą być przekazywane przez Google partnerom. Google nie wiąże jednak adresu IP z innymi, zapisanymi przez niego danymi użytkownika.

Istnieje możliwość zablokowania instalacji plików cookies poprzez wykonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Informujemy jednak, że w takim przypadku mogą nie działać niektóre funkcje wykorzystywane na tej stronie. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych tu danych przez Google w opisany wyżej sposób i w podanym wyżej celu. Ochrona danych osobowych w związku z korzystaniem z Google +1 Gromadzenie i przekazywane informacji Za pomocą przycisku Google +1 można publikować informacje na całym świecie. Za pomocą przycisku +1 można uzyskać spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google zapisuje informacje, które użytkownik podał dla treści +1, a także informacje o stronie, którą oglądał po kliknięciu +1. Treści +1 użytkownika mogą być wyświetlone w postaci informacji wraz z nazwą profilu i zdjęciem użytkownika w usługach oferowanych przez Google, np. w wynikach wyszukiwania, lub w profilu Google lub w innych miejscach na stronach internetowych

i ogłoszeniach w internecie. Google zapisuje informacje o aktywności użytkownika +1, w celu poprawienia swoich usług dla danego użytkownika i innych użytkowników. Aby móc korzystać z przycisku +1, trzeba mieć widoczny na całym świecie, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną dla danego profilu. Ta nazwa jest wykorzystywana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastąpić inną nazwę, którą użytkownik wykorzystał do podzielania się treściami przez swoje konto Google. Identyfikacja profilu użytkownika może zostać pokazana innym użytkownikom, którzy znają adres e-mail użytkownika lub posiadają inne informacje, które go identyfikują.

Korzystanie ze zgromadzonych informacji
Oprócz wymienionych wyżej zastosowań, udostępnione przez użytkownika informacje są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych Google. Google może publikować zgromadzone statystyki dotyczące aktywności +1 użytkowników lub przekazywać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawnictwa, ogłoszeniodawcy lub powiązane strony internetowe.

Źródło: Ochrona danych osobowych Facebooka, ochrona danych osobowych Google Analytics, eRecht24 ochrona danych osobowych Google AdSense, ochrona danych osobowych Google +1 Ta strona internetowa wykorzystuje oprogramowanie CMS do analizy statystycznej wizyt na stronie. Oprogramowanie CMS korzysta z tzw. plików „cookies” (ciasteczek), czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania przez niego z danej strony internetowej. Informacje uzyskane przez pliki cookies, dotyczące korzystania przez użytkownika z tej oferty internetowej, są przechowywane na serwerze oferenta w Niemczech. Adres IP zostaje zanonimizowany natychmiast po jego przetworzeniu, przed zapisaniem. Istnieje możliwość zablokowania instalacji plików cookies poprzez wykonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. Informujemy jednak, że w takim przypadku mogą nie działać niektóre funkcje wykorzystywane na tej stronie.