Kampus Kronberg

Kampus Kronberg


Latem 2014 roku w instalacji RLT budynku „Gamma” w kampusie Kronberg po raz pierwszy zastosowano i odebrano napędzany gazem parowy system nawilżania powietrza „Condair GS” firmy Condair GmbH. W tym opatentowanym systemie spaliny ze spalania gazu są prowadzone do wylotu powietrza instalacji RLT i przyczyniają się w ten sposób do zwiększenia wydajności odzysku ciepła.

PDF / Artykuł specjalistyczny: Kampus Kronberg

Parowy nawilżacz powietrza zasilany gazem


Condair GS

Parowy nawilżacz powietrza zasilany gazem

Nawilżacze Condair GS są wzorcem wysokosprawnego nawilżania powietrza zasilanego gazem. Spaliny mogą być kierowane przez odprowadzenie urządzenia HVAC. Ciepło spalin zostaje w znacznym stopniu odzyskane w urządzeniu HVAC.

Dzięki najwyższej sprawności i łatwości instalacji nasze rozwiązanie to najlepszy wybór umożliwiający uniwersalne wbudowanie w istniejące instalacje.

Więcej informacji o Condair GS

Odzysk ciepła ze spalin
przez urządzenie HVAC


Odzyskiwanie ciepła ze spalin poprzez urządzenie HVAC niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim instalacja staje się znacznie prostsza z uwagi na brak komina. Ciepło spalin jest wykorzystywane przez urządzenie HVAC bez wpływu na jakość powietrza wylotowego. Energia spalin jest dostępna bezpłatnie, a osiągnięte oszczędności można przeznaczyć na cele
związane z wentylacją i ogrzewaniem.
Reprezentacja nawilżacza parowego w użyciu
Parowy nawilżacz powietrza zasilany gazem z odzyskiem ciepła spalin poprzez urządzenie HVAC
Nie wymaga kominka Nie wymaga komina
Regeneracja ciepła spalinRegeneracja ciepła spalin
Certyfikat DVGWCertyfikat DVGW

Instalacja o wysokiej sprawności
jest naprawdę opłacalna!

Potencjalne oszczędności przy wykorzystaniu ciepła do wentylacji łącznie
z ciepłem skraplania Odzysk ciepła [kW]
Oszczędności
Wydajność pary [kg/h]

Idealne dopasowanie

Różne rodzaje instalacji wymagają odpowiednich rozwiązań. Różne warianty urządzenia ułatwiają spełnienie warunków dotyczących specyfikacji projektowych oraz konstrukcji systemu HVAC. Istniejące ograniczenia wynikające z konstrukcji odprowadzenia spalin zostały wyeliminowane, dzięki czemu uzyskano szerokie pole do zastosowań w instalacjach do nawilżania powietrza.
Condair GS instalacja wewnętrzna
Condair GS
Montaż w budynku (eksploatacja zależna od powietrza w pomieszczeniu) – powietrze do spalania jest zasysane z pomieszczenia
Condair GS instalacja wewnętrzna
Condair GS RS
Montaż w budynku (eksploatacja niezależna od powietrza w pomieszczeniu) ‒ potrzebne do spalania jest doprowadzane z zewnątrz
Condair GS instalacja na zewnątrz
Condair GS OC
Montaż na zewnątrz w wytrzymałej obudowie zabezpieczającej przed czynnikami atmosferycznymi
Wideo | Jak działa nawilżacz parowy opalany gazem
PDF | Nawilżacz parowy opalany gazem Condair GS