Deutsches HNiemieckie Muzeum Historyczne Berlinistorisches Museum


Niemieckie Muzeum Historyczne, Berlin


Niemieckie Muzeum Historyczne (DHM) w Berlinie definiuje się jako „Miejsce objaśnienia i zrozumienia wspólnej historii Niemców oraz Europejczyków”. W skład DHM wchodzi już sama w sobie historyczna zbrojownia oraz hala wystawowa, którą zaprojektował znany chińsko-amerykański architekt Ieoh Ming Pei. Nowa czterokondygnacyjna hala DHM została otwarta w roku 2003 po pięciu latach budowy bezpośrednio za zbrojownią.

Oprócz wystawy stałej „Niemiecka historia w obrazach i świadectwach” w zbrojowni, która na 8000 metrach kwadratowych z ponad 8000 eksponatami przedstawia 2000 lat niemieckiej historii, w nowej hali wystawowej zlokalizowane są głównie zmieniające się wystawy specjalne. Bezpośrednio przy DHM znajduje się Wyspa Muzeów, Stare Muzeum Schinkela, Nowy Odwach i Uniwersytet Humboldta. Higieniczną wilgotność powietrza w Niemieckim Muzeum Historycznym zapewniają hybrydowe nawilżacze powietrza firmy Condair.x

Hybrydowy nawilżacz powietrza

Condair DLCondair DL jest kolejną wersją cenionego na świecie adiabatycznego systemu nawilżania powietrza Condair Dual2. Jego doskonałe właściwości higieniczne zostały potwierdzone w praktyce, a także sprawdzone i docenione przez niezależne organizacje publiczne.

W przypadku hybrydowego nawilżania powietrza zastosowano wyłącznie zalety rozpylania i odparowania. Dzięki temu połączeniu główne problemy, które mogą pojawić się przy oddzielnym stosowaniu tych metod, zostają na stałe wyeliminowane. Ten system nawilżania stanowi najtrafniejsze rozwiązanie pod względem higieny, efektywności energetycznej oraz opłacalności.Więcej informacji o Condair DL

Opatentowana metoda HygienePlus®


Klimatyzatory i urządzenia do nawilżania powietrza same w sobie nie stanowią sterylnego obszaru. Także woda pitna stosowana do celów nawilżania powietrza nie jest nigdy całkowicie pozbawiona drobnoustrojów. Z tego powodu w nawilżaczach powietrza i wilgotnych obszarach instalacji klimatyzacyjnych mogą osiedlać się drobnoustroje oraz tworzyć niebezpieczne biofilmy. Profilaktyczne działania w zakresie higieny są zatem niezbędne, aby zapobiegać przyrostowi i namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych w adiabatycznych nawilżaczach powietrza. Wykres drobnoustrojów obrazuje szybkość, z jaką namnażają się mikroorganizmy, gdy nie są podejmowane żadne przeciwdziałania. Opatentowane rozwiązanie HygienePlus® zapewnia zdrowe powietrze i trwałą higienę.

HygienePlus NabójEfektywny energetycznie system niskociśnieniowy


Już samo działanie urządzenia w zakresie niskiego ciśnienia pozwala na znaczne oszczędności zużycia energii dzięki mniejszej pracy wykonywanej podczas sprężania.
Dzięki połączeniu nawilżacza powietrza Condair DL i urządzenia do odwróconej osmozy Condair AT2
w systemie nawilżania zbędne staje się nawet zastosowanie pompy do podwyższania ciśnienia.

Condair DL DyszaKonstrukcja schematyczna


Systemy niskociśnieniowe charakteryzują się zasadniczo znacznie mniejszymi wymaganiami w zakresie przestrzeni montażowej w porównaniu do wymagań systemów wysokociśnieniowych. W wyniku rozmieszczenia ceramicznej instalacji wyparnej na całej powierzchni oraz zastosowania stożków rozpylających molekularnych dysz rozpylających całkowita głębokość montażowa systemu Condair DL może zostać ograniczona nawet do 600 mm. Dzięki kompaktowej konstrukcji skrócona może zostać także komora nawilżająca, co pozwala uzyskać wymierne oszczędności materiałowe.

Schematyczna Struktura