Spalarni Spittelau


Totalna przebudowa!

Nawilżacz parowe Mk5 przez Condair zapewniają
komfortowe wilgotności w budynku 


Na zewnątrz prawdziwe dzieło sztuki, w środku wysokiej klasy zakład utylizacji odpadów: Spalarnia śmieci „Spittelau”, oferująca wydajność spalania na poziomie 250 000 ton odpadów rocznie, jest największym tego typu obiektem w austriackiej stolicy. Jednocześnie dzięki stylowej fasadzie, wybudowanej według projektu wiedeńskiego artysty Friedensreicha Hundertwassera, stanowi niezwykłą atrakcję dla miłośników sztuki i architektury z całego świata.

Teraz, po trzech latach, ta jedyna w swoim rodzaju na świecie osobliwa budowla – jedna z trzech spalarni śmieci należącej do spółki Fernwärme Wien GmbH – została całkowicie przekonstruowana. W myśl założenia zakończonego w 2015 roku projektu: „Budynek od zewnątrz ma pozostać nienaruszony, we wnętrzu ma przejść totalną przebudowę.”


Powód przeprojektowania: Po ponad czterdziestu latach użytkowania ważne elementy instalacji osiągnęły w sposób naturalny kres swojej żywotności. Nakłady, które zostały przeznaczone na prace modernizacyjne, były ogromne i pochłonęły wydatki w kwocie summa summarum 130 mln. euro. W pierwszej kolejności wymieniono oba 35-metrowe kotły, które co godzinę przetwarzały do 16 ton odpadów wytwarzając 54 tony pary. W ramach modernizacji zostały również wymienione rury, służące do przesyłu pary o temperaturze 400 stopni Celsjusza do turbiny, jak również sama turbina, w której następuje zamiana energii pary w energię elektryczną i wykorzystanie jej do upustu ciepłowniczego. Dokonano wymiany katalizatora i przetwornicy do przesyłu energii cieplnej oraz przeprowadzono instalację nowego zbiornika na wodę do zasilania kotła, systemu odpopielania i systemu parowo-wodnego.

Spośród szerokiego asortymentu wyposażenia użytego do prac modernizacyjnych nie zabrakło również produktów grupy Condair, jednego z wiodących na świecie producentów rozwiązań dla nawilżania powietrza i chłodzenia wyparnego. Jeszcze na etapie przygotowania do inwestycji na obiekcie Spittelau zostały zainstalowane trzy oporowe parowe nawilżacze powietrza Defensor MK5. Ich zadaniem jest zapewnienie dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych, a zwłaszcza tam, gdzie pracownicy Fernwärme Wien przeprowadzają odpowiedzialne czynności nadzorcze i kontrolne. Długotrwała praca przed dużym ekranem monitora obciąża przede wszystkim oczy i śluzówki. Precyzyjnie regulowane wilgotne powietrze poprawia tu w sposób zauważalny warunki pracy i pośrednio podnosi zdolności koncentracji i ogólne samopoczucie załogi.

Sterowane elektrycznie nawilżacze MK5 zapewniają optymalną dokładność regulacji i mogą być zasilane wodą pitną lub wodą demineralizowaną. Wytwarzają one automatycznie bezciśnieniową, wolną od minerałów i sterylną parę. Kluczowym warunkiem decydującym o wyborze nawilżaczy MK5 w spalarni w Wiedniu był przede wszystkim opatentowany program odkamieniający nawilżacza, który w sposób ciągły usuwa z cylindra parowego wytrącające się minerały i odprowadza je do zewnętrznego zbiornika odbierającego.

Druga co do wielkości ciepłownia ma kolosalne znaczenie w funkcjonowaniu sieci ciepłowniczej Wiednia. Zapewnia ona dostawy ciepła i energii elektrycznej do ponad 50 000 gospodarstw domowych w mieście. Utrzymanie stale wysokiej produkcji energii w trakcie prac modernizacyjnych – zwłaszcza w godzinach szczytu – wymagało odpowiednio zwiększonych zasobów siły roboczej. By zagwarantować pełną realizację projektu w ramach założonego harmonogramu, na poszczególnych etapach budowy pracowało nawet 400 ludzi. Już w marcu 2014 roku udało się oddać do użytku pierwszy z dwóch kotłów.

W momencie oddania do użytku drugiego kotła całkowita sprawność elektrociepłowni, dzięki zastosowaniu nowych technologii, osiągnęła poziom znacząco wyższy od poprzedniego. Przy takiej samej wielkości produkcji ciepła do ogrzewania zwiększyła się trzykrotnie produkcja energii elektrycznej. Oferując moc całkowitą 400 Megawatów i produkcję roczną średnio 500 gigawatogodzin ciepła elektrociepłownia zalicza się dzisiaj do najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych oczyszczalni gazów spalinowych w świecie.

Ulli Sima – członek rady miasta Wiednia ds. ochrony środowiska – z uznaniem wypowiada się o konsekwentnej kontynuacji zrównoważonej polityki w zakresie ochrony środowiska: „Nowoczesna instalacja przetwarzania odpadów jak tu w Spittelau stanowi istotę naszej koncepcji ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla Wiednia. System lokalnego ogrzewania w znaczącym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska i poprawy efektywności energetycznej naszego miasta. Sprawność spalarni w Spittelau została podniesiona do 76 procent, co oznacza jeszcze bardziej wydajne wykorzystanie energii.”

Christoph Gschaider, Condair GmbH Austria 


Więcej informacji o nawilżaczach parowych Condair Mk5