Bibliothèque nationale de France


Bibliothèque nationale de France, Paryż


Nowa Bibliothèque nationale de France (Site François-Mitterrand) znajduje się w dzielnicy Quartier de la Gare bezpośrednio nad brzegiem Sekwany. Została ona nazwana imieniem byłego francuskiego prezydenta François Mitterranda, który latem 1988 roku sam ogłosił budowę. Zauważalną architektoniczną cechą szczególną budynku biblioteki są jej cztery wieże narożne w kształcie litery L, które symbolizują również otwarte książki, a ze względu na rozmiar tworzą także wschodnią panoramę Paryża.

Na środku prostokątnego obszaru o wielkości 60 000 m² znajduje się las o powierzchni 12 000 m² ze 150 wieloletnimi sosnami, który jest dostępny publicznie tylko w jedno popołudnie w roku. Pod względem technicznym uwagę zwraca automatyczna instalacja transportu książek, która ze względu na taśmę o długości 6,6 kilometrów i 300 samoczynnie przesuwających się pojemników jest największą w Europie zamontowaną instalacją tego rodzaju. Równie duże wrażenie robi doskonała wilgotność powietrza zapewniana dzięki hybrydowym nawilżaczom powietrza DL firmy Condair.


x

Hybrydowy nawilżacz powietrza

Condair DLCondair DL jest kolejną wersją cenionego na świecie adiabatycznego systemu nawilżania powietrza Condair Dual2. Jego doskonałe właściwości higieniczne zostały potwierdzone w praktyce, a także sprawdzone i docenione przez niezależne organizacje publiczne.

W przypadku hybrydowego nawilżania powietrza zastosowano wyłącznie zalety rozpylania i odparowania. Dzięki temu połączeniu główne problemy, które mogą pojawić się przy oddzielnym stosowaniu tych metod, zostają na stałe wyeliminowane. Ten system nawilżania stanowi najtrafniejsze rozwiązanie pod względem higieny, efektywności energetycznej oraz opłacalności.Więcej informacji o Condair DL

Opatentowana metoda HygienePlus®


Klimatyzatory i urządzenia do nawilżania powietrza same w sobie nie stanowią sterylnego obszaru. Także woda pitna stosowana do celów nawilżania powietrza nie jest nigdy całkowicie pozbawiona drobnoustrojów. Z tego powodu w nawilżaczach powietrza i wilgotnych obszarach instalacji klimatyzacyjnych mogą osiedlać się drobnoustroje oraz tworzyć niebezpieczne biofilmy. Profilaktyczne działania w zakresie higieny są zatem niezbędne, aby zapobiegać przyrostowi i namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych w adiabatycznych nawilżaczach powietrza. Wykres drobnoustrojów obrazuje szybkość, z jaką namnażają się mikroorganizmy, gdy nie są podejmowane żadne przeciwdziałania. Opatentowane rozwiązanie HygienePlus® zapewnia zdrowe powietrze i trwałą higienę.

HygienePlus NabójEfektywny energetycznie system niskociśnieniowy


Już samo działanie urządzenia w zakresie niskiego ciśnienia pozwala na znaczne oszczędności zużycia energii dzięki mniejszej pracy wykonywanej podczas sprężania.
Dzięki połączeniu nawilżacza powietrza Condair DL i urządzenia do odwróconej osmozy Condair AT2
w systemie nawilżania zbędne staje się nawet zastosowanie pompy do podwyższania ciśnienia.

Condair DL DyszaKonstrukcja schematyczna


Systemy niskociśnieniowe charakteryzują się zasadniczo znacznie mniejszymi wymaganiami w zakresie przestrzeni montażowej w porównaniu do wymagań systemów wysokociśnieniowych. W wyniku rozmieszczenia ceramicznej instalacji wyparnej na całej powierzchni oraz zastosowania stożków rozpylających molekularnych dysz rozpylających całkowita głębokość montażowa systemu Condair DL może zostać ograniczona nawet do 600 mm. Dzięki kompaktowej konstrukcji skrócona może zostać także komora nawilżająca, co pozwala uzyskać wymierne oszczędności materiałowe.

Schematyczna Struktura