Gorch Fock


Gorch Fock


Słynny żaglowiec szkoleniowy marynarki federalnej został zbudowany przez tradycyjną hamburską stocznię Blohm & Voss i „zwodowany” 23 sierpnia 1958 roku. Jego nazwa pochodzi od dolnoniemieckiego pisarza, który stał się słynny dzięki swoim powieściom o podróżach morskich i zginął w bitwie pod Skagerrak — największej bitwie morskiej pierwszej wojny światowej. Do dzisiaj Gorch Fock przepłynął ponad 740 000 mil morskich, wpływał do 439 portów i odwiedził 60 terytoriów na wszystkich kontynentach.

Jako pływający ambasador Republiki Federalnej Niemiec bierze udział w licznych regatach międzynarodowych i do wprowadzenia euro w roku 1999 znajdował się na rewersie banknotu dziesięciomarkowego. Gorch Fock dysponuje stałą załogą złożoną z 69 osób (maksymalnie: 222 osoby), dużym masztem sięgającym 45,3 metra nad linię wody, 23 żaglami o łącznej powierzchni 1952 metrów kwadratowych oraz wielokrotnym systemem dystrybucji pary Optisorp firmy Condair.
x

Wielokrotny system dystrybucji pary

Condair OptisorpKrótkie drogi nawilżania mają kluczowe znaczenie dla niezawodności i higienicznych aspektów nawilżania powietrza. W instalacjach HVAC para nie może przedostawać się do kanałów powietrznych. Może ona bowiem powodować zawilgocenie powierzchni, korozję oraz zagrożenia higieniczne.

System dystrybucji pary Condair OptiSorp pozwala na znaczne skrócenie drogi nawilżania w porównaniu do typowych systemów dystrybucji. Umożliwia wprowadzanie pary także w przypadku skomplikowanych projektów instalacyjnych, gwarantując nawet w takich przypadkach optymalną dystrybucję i właściwą absorpcję wilgoci.Więcej informacji o Condair Optisorp

Skrócenie drogi nawilżania


Konstrukcja systemu dystrybucji pozwala na precyzyjne uwalnianie homogenicznej pary na całej powierzchni przekroju poprzecznego.
W ten sposób można zapewnić skuteczne rozprowadzenie warstw wilgoci powstających na całym przekroju strumienia.
Dostarczana para jest szybko i równomiernie pobierana przez strumień powietrza.

NawilżanieNiezawierająca kondensatu para dzięki
opatentowanym dyszom głównego strumienia


Opatentowane dysze parowe pobierają parę tylko z centralnej części strumienia przepływającego przez lance rozprowadzające, gdzie jest ona gorąca i pozbawiona kondensatu.
W ten sposób możliwe jest utrzymanie suchych kanałów powietrznych położonych za systemem dystrybucji. Są one wykonane z solidnej stali nierdzewnej,
działają niezawodnie, są trwałe, odporne na starzenie i nie przeciekają. Dyszę przepływu rdzeń
PDF/Broszura: Condair Optisorp