MED-EL Centrala

Centrala główna MED-EL, Innsbruck


MED-EL to czołowe, międzynarodowe przedsiębiorstwo w segmencie implantów słuchowych. Otwarte w sierpniu 2013 roku centrum rozwoju w siedzibie głównej w Innsbrucku dysponuje pięcioma kondygnacjami łącznie na 13 270 metrach kwadratowych. Ze względu na wykonanie zbliżone do domu pasywnego z ochroną termiczną i odzyskiem ciepła budynek jest bardzo efektywny energetycznie. W nowej centrali firmy znajduje się dział badań, projektowania, rozwoju i produkcji.

Sale konferencyjne można uniwersalnie dzielić za pomocą ruchomych ścian działowych, laboratoria szkoleniowe, pomiarowe i pomieszczenia czyste są wyposażone w nowoczesną technologię, a pomieszczenia biurowe dzięki otwartej architekturze ze ścianami ze szkła zapraszają do komunikacji i współpracy. Higieniczną i przyjemną wilgotność powietrza zapewniają zastosowane gazowe nawilżacze parowe GS firmy Condair.

Parowy nawilżacz powietrza zasilany gazem


Condair GS

Parowy nawilżacz powietrza zasilany gazem

Nawilżacze Condair GS są wzorcem wysokosprawnego nawilżania powietrza zasilanego gazem. Spaliny mogą być kierowane przez odprowadzenie urządzenia HVAC. Ciepło spalin zostaje w znacznym stopniu odzyskane w urządzeniu HVAC.

Dzięki najwyższej sprawności i łatwości instalacji nasze rozwiązanie to najlepszy wybór umożliwiający uniwersalne wbudowanie w istniejące instalacje.

Więcej informacji o Condair GS

Odzysk ciepła ze spalin
przez urządzenie HVAC


Odzyskiwanie ciepła ze spalin poprzez urządzenie HVAC niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim instalacja staje się znacznie prostsza z uwagi na brak komina. Ciepło spalin jest wykorzystywane przez urządzenie HVAC bez wpływu na jakość powietrza wylotowego. Energia spalin jest dostępna bezpłatnie, a osiągnięte oszczędności można przeznaczyć na cele
związane z wentylacją i ogrzewaniem.
Reprezentacja nawilżacza parowego w użyciu
Parowy nawilżacz powietrza zasilany gazem z odzyskiem ciepła spalin poprzez urządzenie HVAC
Nie wymaga kominka Nie wymaga komina
Regeneracja ciepła spalinRegeneracja ciepła spalin
Certyfikat DVGWCertyfikat DVGW

Instalacja o wysokiej sprawności
jest naprawdę opłacalna!

Potencjalne oszczędności przy wykorzystaniu ciepła do wentylacji łącznie
z ciepłem skraplania Odzysk ciepła [kW]
Oszczędności
Wydajność pary [kg/h]

Idealne dopasowanie

Różne rodzaje instalacji wymagają odpowiednich rozwiązań. Różne warianty urządzenia ułatwiają spełnienie warunków dotyczących specyfikacji projektowych oraz konstrukcji systemu HVAC. Istniejące ograniczenia wynikające z konstrukcji odprowadzenia spalin zostały wyeliminowane, dzięki czemu uzyskano szerokie pole do zastosowań w instalacjach do nawilżania powietrza.
Condair GS instalacja wewnętrzna
Condair GS
Montaż w budynku (eksploatacja zależna od powietrza w pomieszczeniu) – powietrze do spalania jest zasysane z pomieszczenia
Condair GS instalacja wewnętrzna
Condair GS RS
Montaż w budynku (eksploatacja niezależna od powietrza w pomieszczeniu) ‒ potrzebne do spalania jest doprowadzane z zewnątrz
Condair GS instalacja na zewnątrz
Condair GS OC
Montaż na zewnątrz w wytrzymałej obudowie zabezpieczającej przed czynnikami atmosferycznymi
Wideo | Jak działa nawilżacz parowy opalany gazem
PDF | Nawilżacz parowy opalany gazem Condair GS